Επικοινωνία

K & M ADVERTISING - Κυριακή Καραπουλιτίδου Διαφημιστική & Σια Ε.Ε.

Διαφημιστική - Εκδοτική

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 101, Τ.Κ. 10434, Αθήνα
Τηλ: 210 88 38 314/15/17
FAX: 210 88 38 316
EMAIL: k_m@otenet.gr