Υπηρεσίες

Υπηρεσίες καταχώρησης στον Επαγγελματικό Οδηγό StirizoEllada.

Free - Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει την απλή αναγραφή των στοιχείων σας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΦΑΞ) καθώς και δορυφορικό χάρτη με την ακριβή τοποθεσία σας, και απευθύνεται σε όλους του επαγγελματίες που επιθυμούν την δωρεάν καταχώρησή τους.

Simple - Σε αυτό το πακέτο προβολής, καταχωρούνται στην καρτέλα που σας αντιστοιχεί, τα στοιχεία της εταιρίας σας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΦΑΞ, e-mail, site), δορυφορικό χάρτη με την ακριβή τοποθεσία σας, λέξεις-κλειδιά και ένα σύντομο κείμενο με την εταιρική σας παρουσίαση.

Silver - Σε αυτό το πακέτο προβολής, καταχωρούνται στην καρτέλα που σας αντιστοιχεί, τα στοιχεία της εταιρίας σας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΦΑΞ, e-mail, site), δορυφορικό χάρτη με την ακριβή τοποθεσία σας, λέξεις-κλειδιά. ένα σύντομο κείμενο με την εταιρική σας παρουσίαση και η επαγγελματική σας κάρτα.

Golden - Σε αυτό το πακέτο προβολής, καταχωρούνται στην καρτέλα που σας αντιστοιχεί, τα στοιχεία της εταιρίας σας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΦΑΞ, e-mail, site), δορυφορικό χάρτη με την ακριβή τοποθεσία σας, λέξεις-κλειδιά, ένα σύντομο κείμενο με την εταιρική σας παρουσίαση και έως 4 φωτογραφίες.